Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

หลักสูตร DAD NIDA

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 9

the next generation

Play Video

         ” หลักสูตร DAD เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ มุมมองใหม่ ทักษะและความสามารถเชิงพฤติกรรมผ่านการถ่ายทอดจากกูรูชั้นนำระดับประเทศจากทุกวงการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาองค์กรในยุค Digital Transformation อีกทั้งยังพัฒนาทักษะที่สำคัญในยุค Digital ผ่านการร่วมกิจกรรม  Design Thinking Workshop ที่ช่วยเข้าใจถึงแนวทางพื้นฐานในการแก้ปัญหาในองค์กร และกิจกรรม Boot Camp ที่ผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้จากกลุ่มวิชาต่าง ๆ  มาลงมือปฎิบัติงานจริง ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยสร้างเครือข่ายผู้นำต่อไปในอนาคต “

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมมากขึ้น

LINE_ALBUM_รวมภาพไฮไลท์ DAD7_230511_126

Experience

Getting experience from experts and guru in the digital and management field in the DAD program.

LINE_ALBUM_รวมภาพไฮไลท์ DAD7_230511_51

Business Development

DAD helps promote the creation of long-term value for an organization in the digital era.

407352580_914328850084029_7771529315095018594_n

Networking

DAD program provides a great chance to establish network through people from wide range of businesses

398291144_898891951627719_3985782152471764431_n

Education

High quality and high standard of education that provide digital knowledge and skills for learners.

LINE_ALBUM_รวมภาพไฮไลท์ DAD7_230511_75

Workshop And Bootcamp

Activity based sessions using popular methodologies and techniques

รับสมัครตั้งแต่

1 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2567

ค่าธรรมเนียม

89,000 บาท

ช่วงเวลาอบรมในชั้นเรียน

9 พฤษภาคม – 24 สิงหาคม 2567
เรียนเฉพาะวันเสาร์ 13.00 - 17.30 น.

0 +
Trained participants
0 +
HOURS
Class and activities time
0 +
Speakers
0 +
Sesions
+
hous+
Total learning time
0 +
Group projects
0 +
Trained participants
0 +
HOURS
Class and activities time
0 +
Speakers
0 +
Sessions
+
hous
Total learning time

0 +
Group projects

Expert Speakers

Site Visit and Study Trip

Taiwan

DAD X CITU SKILL Workshop

กับกิจกรรม Connected strategy 
Workshop ความร่วมมือ 2 สถาบัน DAD X CITU

พิเศษ !!  ได้ประกาศนียบัตรใบที่ 2  สำหรับผู้เรียน DAD เท่านั้น!!!!

Play Video

ค่าธรรมเนียมท่านละ

89,000 บาท
  • (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
  • (ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)
  • ค่าธรรมเนียมรวม
  • เสื้อสูทและของที่ระลึก
  • กิจกรรมปฐมนิเทศต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน
  • อาหารกลางวันและอาหารว่าง
407381411_914332906750290_1431291308265365245_n
407407470_914332876750293_6373155827366985333_n
S__117702815

ภาพกิจกรรม

สถานที่เรียน

โรงแรมในกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่

1 กุมภาพันธ์ –28 มีนาคม 2567

ประกาศผลภายใน

1 เมษายน 2567

ชำระค่าธรรมเนียม

1 – 10 เมษายน 2567

ช่วงเวลาการปฐมนิเทศ

9 – 11 พฤษภาคม 2567

ช่วงเวลาอบรมในชั้นเรียน

18 พฤษภาคม – 24 สิงหาคม 2567

ภาพบรรยากาศ
การเรียนการสอน

Testimonials

ความประทับใจจากผู้เรียน
ที่มีต่อหลักสูตร DAD💙

" ได้ความรู้ใหม่ ๆ
และที่สำคัญได้มิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ
หลักสูตร DAD ค่ะ "

ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ดารา นักแสดง พิธีกร

DAD ให้เอ๋ได้เปิดโลกของเอ๋กว้างขึ้น ได้ความรู้ที่จะเอาไปต่อยอดธุรกิจ ให้เอ๋ทันโลก และได้รู้จักเพื่อนที่ดีดีค่ะ "

คุณมณีรัตน์ คำอ้วน ดารา นักแสดง พิธีกร

“หลักสูตร DAD ให้อะไรผมในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีผลทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจที่ทำอยู่ และนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างเพื่อนๆ พี่ๆ วิทยากร ที่มีประสบการณ์จากหลาย Industry เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับตัวเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆครับ”

นาย ก่อเกียรติ ลิ้มราบรื่น กรรมการบริหาร บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

เชอรี่ดีใจมากๆที่ได้มาเรียนหลักสูตร DAD ในรุ่นที่3 เพราะเป็นหลักสูตรที่นำเอาความรู้ที่ผ่านการบูรณาการแล้ว มาถ่ายทอดให้ผู้เรียนเห็นภาพและนำไปใช้ได้จริง เพื่อนๆพี่น้องร่วมคลาสก็มาจากหลากหลายวงการ ทำให้เราได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นในสายงานที่ต่างออกไป จึงทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นตลอดเวลาที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยเปิดโลกทรรศน์ใหม่ให้เชอรี่ได้เยอะเลยค่ะ

เมลิสา มหาพล มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2006

เทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมี ผลกระทบกับงานที่เราทำอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าคุณอยู่ในสายงานไหนก็ตาม คอร์สนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณ สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ของโลกยุคดิจิตอล

คุณอภินันท์ เตชาพลาเลิศ Sales and Marketing Director บริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัด

“เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ ที่มองเห็นเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ได้จริง”

คุณพงษ์ธนิต ชมภู ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท ซุยกะแมน จำกัด

“สิ่งที่ประทับใจหลังจากเรียน DAD คือเนื้อหาและเทคนิคใหม่ ๆ ที่อัดแน่นจากวิทยากรเก่ง ๆ และที่สำคัญคือ มิตรภาพที่ี่ได้รับจากที่นี่ค่ะ”

คุณอรวรางค์ จุลล์จักรวงศา Online Marketing Director บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด

“หลักสูตร DAD ทำให้ตุ๊กตาได้เปิดโลกกว้าง ได้ความรู้และได้มุมมองเรื่องดิจิทัลใกล้ตัวที่เคยมองข้ามไป มากไปกว่านั้นคือมิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ครอบครัว DAD ทุกคน อีกทั้ง ได้แลกเปลี่ยนกับคนที่มี ประสบการณ์หลากหลายวงการ และอายุที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เราเรียนรู้ประสบการณ์จากความต่างเหล่านี้ ขอบคุณ DAD3 มากๆค่ะ”

คุณกฤตพร วงศ์ถาวร

    Group Project