คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA
กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตร DAD รุ่นที่ 9

อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ Click
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัคร online : Click
รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:  092-728-6722

Email : dad.gspa.nida@nida.ac.th , dad.gspa.nida@gmail.com

Development Administrator in Digital Era
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์